FeedWise is een voedingsapplicatie dat is ontwikkeld door AnyLife BV. De grondleggers van FeedWise zijn Esther Hagen-Plantinga en Jan de Mortel Het combineren van de gezamenlijke kennis en kunde op het gebied van voedingskennis en ICT oplossingen heeft geleid tot de ontwikkeling van FeedWise: het unieke, online voedingsplatform voor de dierenartspraktijk.


MISSIE

“To empower animal health professionals with knowledge and science-based productivity tools, allowing them to deliver, on the spot, personalized (clinical) feed advice for animals across all phases of their life”